Januar Abdilah Santoso, S.Pd., M.Or

Ketua Prodi Pendidikan Olahraga

 

Nanda Alfian Mahardhika, S.Pd., M.Pd

Sekretaris Prodi Pendidikan Olahraga

 

Jeane Betty Kurnia Jusuf, S.Pd., M.Pd

Unit Jaminan Mutu Prodi POR

 

Julianur, S.Pd., M.Pd

Koordinator Laboratorium Prodi POR

 

Galih Priyambada, S.Pd., M.Pd (Dr. Cand)

Dosen Prodi Pendidikan Olahraga

 

Andri Tria Raharja, S.Pd., M.Pd (Dr. Cand)

Dosen Prodi POR 

 

Drs. Ego Arifin, M.Si

Dosen Praktisi Tapak Suci